Bò khô Bokay 500gr

Bò khô Bokay 300gr của Công ty Cổ phần Hà Nội Dry Foods là gói gia đình, có kích cỡ lớn nhất trong dòng sản phẩm khô bò của công ty. Bò khô đảm bảo chất lượng cao và giá thành ổn định chắc chắn sẽ không làm khách hàng thất vọng.

Xem ví dụ