098.685.3330

Khô gà Cooky 70gr

  Nguyên liệu làm khô gà Cooky 70g:

  • Gà Ức (90%)
  • Đường trắng
  • Nước mắm, muối sạch, ớt
  • Dầu thực vật
  • Chất điều vị (INS 621)